VINTERMÖTE

25 – 26 Januari 2019
Klicka på bilden för att ladda ner broschyren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANMÄLNINGSFORMULÄR VINTERMÖTE:

Mitt namn är:

Min e-post:

Mitt telefonnr:

Jag anmäler vuxna.

Namn på ev. övriga personer:

Adress dit fakturan skickas (Gatuadress, postnr och ort):

Specialkoster:

Om ja, fyll i din specialkost här:

Annat, logi, allergier, handikapp, osv.....