Retreat med personlig vägledning 20-25 november

Välkommen till Åh Stiftsgård och enskild retreat med personlig vägledning 20-25 november 2022!

Välkommen att vara med på retreat med personlig vägledning. Denna retreat har ingen undervisning, utan bygger på att Du själv lägger upp ett antal meditationspass under dagen, utifrån de bibeltexter Du får i ett dagligt (obligatoriskt) samtal med någon av retreatledarna. Detta samtal är till som ett stöd för Din egen process, och kan efter behov variera mellan en kortare kontakt och ett längre samtal för vägledning.

Varje dag börjar med morgonmässa kl. 08:00 och du har möjlighet att delta i den dagliga tidebönen i kyrkan kl. 12:00, 18:00 och 20:30.

Tystnaden och närvaron från början till slut är viktiga regler. Vi börjar retreaten med kvällsmat söndag kl. 19.00 och slutar efter fredagens frukost c:a kl. 09.30. Mer information lämnas ankomstkvällen, innan vi går in i tystnaden.

En retreaterfarenhet upprepas sällan. Varje retreat är unik därför att vi själva är unika och Gud är gränslöst kreativ i sitt verk. Om Du har varit med på flera retreater betyder det därför inte att Du ”kan” det här, lika lite som vi retreatledare vet vad som kommer att hända. Tillsammans ser vi fram mot dagarna med ett öppet sinne.

Tag med skor för både ute- och innebruk. Lämna helst böcker hemma. Låt Bibeln få följa med.

Varma hälsningar från retreatledarna

Praktiska frågor omkring ditt deltagande kontakta Stiftsgårdens reception,

tel.  0522 – 250 56  eller info@ahstiftsgard.se

OBS! Uteblivet deltagande eller återbud senare än 5 vardagar före retreatens
start debiteras.

Vägledare;

Martin Lindh, Gunilla Olofsson, Linda Bokinge

  Godkänn GDPR policy här:
  JaNej

  Ditt namn

  Din adress

  Din epost

  Din telefon

  Välj logi alternativ:
  Hotellstandard dusch på rummet 6.100:-Enkelstandard 5.065:-

  Välj typ av faktura:
  Pappersfaktura (avgift)E-postfaktura (ingen avgift)

  Fakturaadress: gatuadress, postnr och ort, vid e-faktura inom Svenska kyrkan, uppge församling:

  Specialkost:
  JaNej

  Om ja, fyll i din specialkost här:

  Annat som Åh behöver veta såsom allergier/handikapp osv: