Vetekornsböcker

Vetekornets förlag har upphört, men böckerna och småskrifterna kan fortfarande beställas, så länge vi har några kvar, från Åh Stifts- och Konferensgård. Följande böcker finns och rekommenderas:

Bengt Pleijel:

”Återfunne fadern” (25kr)

”De himmelrika – En vandring genom Jesu Bergspredikan” (85 kr)

”Guds vapenrustning – En vandring genom Efesierbrevet 6:10-18” (10 kr)

”Innersidan – En vandring genom den Apostoliska trosbekännelsen” (110 kr)

”Marias nyckel – En vandring genom Marias lovsång” (25 kr)

Dessutom finns sex småskrifter (10 kr/st)

Vi skickar gärna ut böcker/häften till er men då tillkommer en administrationsavgift på 100kr samt portokostnad.  Alternativt så besöker ni oss och samtidigt passar på att handla.