Anmälan Ikonmålarkurs

Här under kan du ange vilken kurs du önskar delta i.

Ditt namn

Din adress

Din epost

Din telefon

Välj kurs här under:

Välj typ av faktura:
Pappersfaktura (avgift)E-postfaktura (ingen avgift)

Fakturaadress: e-post eller gatuadress, postnr och ort:

Specialkost:
JaNej

Om ja, fyll i din specialkost här:

Annat som Åh behöver veta såsom allergier/handikapp osv: