Hej och Välkommen

till Erik,

Som ny chef för Åh stifts- och konferensgård har styrelsen beslutat att anställa Erik Stenberg Roos. Erik arbetar för närvarande för Svenska kyrkan i utlandet, under senare år som kyrkoherde i Bangkok och nu ansvarig för utredningen om Svenska kyrkans närvaro i Asien.

Erik kommer att börja på Åh den 1 maj 2022.

Vi välkomnar dig, Erik, och ser fram mot vårt arbete tillsammans på stiftsgården.