Enskild retreat med personlig vägledning 21-26 november

Välkommen till Åh Stiftsgård och enskild retreat med personlig vägledning 21-26 november 2021!

Välkommen att vara med på retreat med personlig vägledning. Som du vet innehåller denna retreat ingen undervisning, utan bygger på att Du själv lägger upp ett antal meditationspass under dagen, utifrån de bibeltexter Du får i ett dagligt (obligatoriskt) samtal med någon av retreatledarna. Detta samtal är till som ett stöd för Din egen process, och kan efter behov variera mellan en kortare kontakt och ett längre samtal för vägledning.

Varje dag börjar med morgonmässa och du har möjlighet att delta i den dagliga tidebönen på Åh kl. 8, 12 och 18.

Kl. 20.00 samlas vi i kyrkan till en halvtimmes tystad där vi ägnar tiden åt en återblick på dagen.

Tystnaden och närvaron från början till slut är viktigt att respektera. Vi börjar retreaten med kvällsmat söndag kl. 19.00 och slutar efter fredagens frukost, med påföljande avslutande samling c:a kl. 09.30. Mer information lämnas ankomstkvällen, innan vi går in i tystnaden.

Som du säkert redan märkt upprepas sällan en retreaterfarenhet. Varje retreat är unik därför att vi själva är unika och Gud är gränslöst kreativ i sitt verk. Att Du har varit med på flera retreater betyder som du säkert vet, inte att den ena retreaten är den andra lik. Vi kommer med andra ord aldrig till en punkt där vi kan tänka eller säga; Nu kan jag det här!                         Vi får inför varje ny retreat möjlighet att avsätta ett antal dagar inför Guds närvaro i bön, längtan och förväntan. Detta gäller i lika hög grad oss retreatledare. Vi får be och överlåta oss själva och retreaten i Guds kärleksfulla, nåderika och barmhärtiga vård och omsorg om oss var och en. Tillsammans ser vi fram mot dagarna med bön om ett öppet sinne och en lyhördhet för Guds ledning.

Hjärtligen Välkomna.

 

Varma hälsningar från retreatledarna
Romano Scropeta (telefon 0727-185217), Gunilla Olofsson och Sylvia Rejgård.

 

Kursavgift: Enkelrum enkelstandard 4.980:- , Hotellstandard 6.015:-  Lakan & handdukar ingår.

OBS! Uteblivet deltagande eller återbud senare än 5 vardagar före retreatens start debiteras.

  Godkänn GDPR policy här:
  JaNej

  Ditt namn

  Din adress

  Din epost

  Din telefon

  Kurs alternativ:
  kost & logi 6.500:- + 6.000:- kurskostnad

  Välj typ av faktura:
  Pappersfaktura (avgift)E-postfaktura (ingen avgift)

  Fakturaadress: gatuadress, postnr och ort, vid e-faktura inom Svenska kyrkan, uppge församling:

  Specialkost:
  JaNej

  Om ja, fyll i din specialkost här:

  Annat som Åh behöver veta såsom allergier/handikapp osv: