Tankar inför helgen-

– några korta tankar som utgår från texterna för söndagen som står för dörren

Nu tar jag några veckors semester så tankarna tar en paus!

Under den tiden delar jag en vacker sommarpsalm:

”Över berg och dal som en mjuk koral drar sommarn över vårt land. Livet flödar fram såsom sav i stam, såsom bäck emot havets strand. Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand. Livet flödar fram såsom sav i stam, såsom bäck emot havets strand.

Minns att var sekund är en liten stund av evigheten hos Gud, och när dagen lång du hör fåglars sång, hör du himmelens egna ljud. Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand. Och när dagen lång du hör fåglars sång, hör du himmelens egna ljud.

Och när dagens ljus från Guds eget hus nu flödar över din dag, minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärleks lag. Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand. Minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärleks lag”.

Text: T. Littmarck

En välsignelse från Iona:
"Må solens strålar värma dig om dagen. Må månens sken omsluta dig om natten. 
Må Gud ständigt hålla dig i sin famn, bevara dig från fruktan, skydda dig mot skada, 
välsigna dig med kärlek och skänka dig sin frid". 


Louise Sjölund, Stiftsgårdspräst

 

 

Coronavirus Covid-19

Till våra gäster med anledning av COVID-19

Vår högsta prioritet är våra gästers och vår personals hälsa och välbefinnande. För att säkerställa det har vi upprättat lite nya rutiner. Vi har öppet för våra redan inbokade gäster och verksamheten fungerar som normalt, vilket vi hoppas kunna fortsätta med om vi alla vidtar de rekommendationer som finns. Vi bevakar även utvecklingen av situationen kring Covid-19.

På Åh är hygien och renlighet alltid högt prioriterat. Men vi vill betona att om alla kan hjälpa till genom att respektera vikten av god handhygien i enlighet med rekommendationer från lokala hälsovårdsmyndigheter minskar risken för vidare spridning. Vi ber därför att alla våra gäster ofta tvättar händerna med tvål och varmt vatten.

Vi har strikta rutiner för vår personals handhygien i samband med köksarbete, måltider och toalettbesök.

Vi försöker göra allt vi kan för våra gästers säkerhet och vår personal och ber därför att vi tillsammans hjälps åt med följande:

Du som gäst

 • följer riktlinjer och rekommendationer från lokala hälsovårdsmyndigheter.
 • ökar fokus på handhygien hos alla, ung som gammal.
 • hostar i armvecket eller i näsduk.
 • stannar hemma om du känner dig sjuk.

Vi på ÅH.

 • är extra noga med rutiner för städ, rengöring och hygien. Regelbundet desinficerar dörrhandtag och frekvent använda ytor.
 • Har handdesinfektion tillgängligt för våra gäster vid våra matsalar.
 • Upprätthåller rutiner för tider då måltider skall intas så att vi inte har för många i våra matsalar samtidigt.
 • I restaurangen samt matsalarna har vi följt samtliga rekommendationer ni kan läsa mer genom att trycka på länken Smittskyddsåtgärder

Vi ber er därför igen att följa FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS rekommenderar och att alla kan vidta dessa för att skydda sig själva och andra mot COVID-19

 • Tvätta händerna ofta
 • Ha handdesinfektion till hands
 • Undvik onödig handkontakt med andra
 • Håll händerna borta från ögon, näsa och mun
 • Håll för munnen med armbågen vid hosta och nysningar
 • Håll minst två meters avstånd från hostande eller nysande personer

Vi hoppas att om vi hjälps åt kommer ÅH att kunna ha öppet och fungera som normalt, med säkerhet som första prioritet. Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att våra gäster ska kunna känna sig säkra när de bor hos oss och ber våra gäster att göra detsamma.

Denna information gäller tills annat anges och kan uppdateras vid senare tillfälle.

Veckans Take away


Nu tar vi lite semester Take Away är åter igen v.33!


Ring oss på telefon 0522-25056 och beställ din mat fram till kl. 13.00 samma dag hämtning senast kl. 15.00

Priset är 60 kr/portion
.

Med reservation för eventuella ändringar!

 

Se Videofilmen

Videofilmen är gjord av en tysk grupp som besökte Åh.
Thank you for the stunning video!
Evangelischer Kirckenkreis, Tempelhof-Schöneberg – Berlin.