Ge rum för livet- att leda gudstjänst på äldreboende

Många församlingar anordnar gudstjänster på äldreboenden
och för personer med demensdiagnoser.
Här får ni kunskap och inspiration 
kring att göra dessa gudstjänster tillgängliga och meningsfulla. 

För diakoner, musiker, präster m.fl. som
tillsammans ansvarar för andakter och gudstjänster på äldreboenden.

Kursen är ett samarbete mellan
Åh stiftsgård, Bräcke diakoni och Göteborgs stift
Var ? Åh Stifts- och Konferensgård
När? 26-27 oktober 2022

Sista anmälan 7 oktober 2022

  Godkänn GDPR policy här:
  JaNej

  Ditt namn

  Din adress

  Din epost

  Din telefon

  Välj kurs- och logikostnad:
  Enkelrum inkl. dusch på rummet 3.800:-

  Välj typ av faktura:
  Pappersfaktura (avgift)E-postfaktura (ingen avgift)

  Fakturaadress: gatuadress, postnr och ort, vid e-faktura inom Svenska kyrkan, uppge församling:

  Specialkost:
  JaNej

  Om ja, fyll i din specialkost här:

  Annat som Åh behöver veta såsom allergier/handikapp osv:

  Akuthjälp Ukraina ACT

  Under fastan går kollekten på Åh stiftsgård till ACT Svenska kyrkan

  ”Kriget i Ukraina drabbar många. Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!”

   

  • Swish 9001223
  • Bankgiro 900-1223
  • Plusgiro 90 01 22-3

  Märk med AKUT