Alphahelg 30-31/3

Vi hälsar deltagare och ledare i Alpha-grupper välkomna till denna helg
som utgör mitten av Alphakursen. Vi möts till gruppsamtal, föredrag,
och gemensam förbönsgudstjänst. Medverkande är Åh stiftsgårdspräst
Göran Olofsson samt alphagruppsledare.
Varmt välkommen!

Anmäl gruppen här……..

Klicka på bilden för att ladda ner broschyr.