Retreat ”Dela tro -dela liv – i kropp, själ och ande”

Retreat ”De tro – dela liv –  i kropp själ och ande”

En retreat där vi möts under såväl tystnad som samtal kring erfarenheter av tro och liv.

Retreatledare: Lotta Haettner Sandberg och Greger Carlsson, Själavårdscentrum.

Mer info: lotta.haettner.sandberg@svenskakyrkan.se
Anmälan: kursanmalan.gbgstift@svenskakyrkan.se