Själavård

Från hösten 2011 finns samordningen för Göteborgs stifts personal själavårdscentrum på Åh stiftsgård. För mer information kontakta lotta.haettner.sandberg@svenskakyrkan.se