Kalender

tidebon1Tidebön varje dag i Åh kyrka klockan 08:00, 12:00 och
18:00. Under juni, juli och augusti är bönen i Paviljongen.
Söndagar firar vi högmässa klockan 11.00.
Välkommen till Åh!

Feb
25
sön
Högmässa, 2 i fastan
Feb 25 kl. 11:00 – 12:30

Heléne Enarsson,präst/Tobias Österblom,musiker

Mar
4
sön
Högmässa, 3 i fastan
Mar 4 kl. 11:00 – 12:30

Göran Olofsson,präst/Örjan Carlsson,musiker/Kören Syskonringen

Mar
11
sön
Gospelmässa, Midfastosöndagen
Mar 11 kl. 11:00 – 12:30

Göran Olofsson, präst/Anki o Magnus Spångberg, musik/stor gospelkör

Mar
25
sön
Åhtervändardag 25 mars 2018!
Mar 25 kl. 11:00 – 17:00
<!--:sv-->Åhtervändardag 25 mars 2018!<!--:--> @ Åh stiftsgård

Åh stiftsgårds vänner ordnar Åhtervändardag för sina medlemmar!

En dag som startar med gudstjänst och som sedan fortsätter med mingel och möten. Boka in dagen, betala in medlemsavgiften och få er information!